MÖNSTER I NATUREN, 2022. Rekreationsstråk Skövdesjukhus.


KARUSELLEN 2022. ElisabetPorten ,Värnersborg.

Konstverket, som är tre meter i diameter och gjutet i brons, är en stillastående karusell. Verkets detaljer ska ge betraktaren en förståelse för Elisabeth Anrep-Nordins pedagogik och livsverk. Hon var pionjären som grundade stadens dövskola 1892.

SKÅP I RÖRELSE 2023 Trollhättan.

I Skåp i Rörelse har Roland Persson gjort sin egen tolkning av en slusstrappa med hjälp av ett skåp med väldigt många rep som rinner ut ur lådorna på skåpet. Konstnärens ambition har varit att skapa ett poetiskt och en smula mystiskt sam­mansatt konstverk som är öppet för olika tolkningar och känslor. Konstverket är placerat i närheten av Malgöbron med lådorna vända mot vattnet.